O Museo Provincial de Pontevedra alberga nos seus fondos materiais arqueolóxicos atopados nas escavacións realizadas nos castros da provincia, entre os que hai pezas da comarca de Deza.

CastroDeza, conxuntamente coa actuación desenvolvida nas salas de arqueoloxía do Museo de Pontevedra, conforma o denominado Centro Virtual da Cultura Castrexa.

arqueologia