O círculo, castros, territorio e paisaxe

Nesta sala preséntase o territorio coa localización de todos os castros da comarca de Deza, que conta co maior índice de xacementos da Idade do Ferro por m2 de todo Galicia.

A través dunha mesa interactiva con tecnoloxía multitouch, os visitantes poden acceder a información e mesmo reconstrucións en 3D dos castros máis representativos da comarca; así como á localización de ríos, camiños, igrexas e ermidas dos diferentes concellos que a integran.

esp1amb1