De mouros e meigas, o imaxinario popular e a cultura castrexa

Os castros permaneceron no territorio como monumentos visibles, converténdose en referentes identitarios para as comunidades locais e pasando a formar parte do imaxinario colectivo. Unha espectacular proxección audiovisual preséntanos este mundo máxico de mitos e lendas que se repiten con elementos comúns en distintos puntos de Galicia.

esp1amb2