A memoria: mitos, lendas e cultura popular

Neste espazo o visitante pode comprobar ata que punto a cultura castrexa segue a formar parte da memoria colectiva e da mitoloxía popular das xentes da comarca de Deza. Na sala hai cinco piares, cada un deles conta cunha pantalla, e os cinco albergan diferentes locucións sobre contos e lendas locais narradas por veciños da zona.

esp1amb3